Geologická exkurze do Jinec a na Felbabku

Exkurze | 20. 10. od 8:45 hodin

Sraz účastníků na vlakovém nádraží v Berouně v 8:45.

Jince a okolí (Rejkovice či Felbabka) jsou celosvětově proslulé jako nesmírně bohaté naleziště zkamenělin – především pak tolik známých trilobitů – kteří se nám v jemných jílovitých břidlicích zachovaly přes propast času a zachovaly se tak dodnes v podobě zkamenělin. Jejich stáří je odhadováno na téměř 500 milionů let a jedná se tedy o nejstarší trilobity z území Čech. O bohatství zdejších nalezišť bezesporu také svědčí četné výzkumy Joachima Barranda a jistě i fakt, že právě obec Jince má ve svém znaku trilobita!

Response code is 404
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu