Toulky po bývalém cukrovaru v Berouně

Přednáška | 12. 11. v 17 hodin

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

V posledních dvou letech se v rámci přednáškových večerů v Muzeu Českého krasu v Berouně objevilo i téma industriálních památek berounského regionu, které veřejnosti představuje Ing. Arch. Petr Šimr. Jeho přednášky jsou výstupem stavebně historického, architektonického a dokumentačního výzkumu mapujícího průmyslové dědictví na Berounsku. Návštěvníci se doposud mohli seznámit s analýzou objektů továrního areálu TIBA Beroun a Cífkovy vápenice v Loděnici. Listopadová přednáška bude věnována bývalému berounskému cukrovaru, dnes se v tomto areálu nachází Rodinný pivovar Berounský medvěd.

Response code is 404

Historie tohoto objektu sahá až do 70. let 19. století a souvisí s tehdejší cukrovarnickou horečkou v českých zemích, která se tu rozpoutala po vynálezu technologie výroby cukru z cukrové  řepy. I berounští se rozhodli věnovat výnosnému cukrovarnictví a v roce 1871 podpořili představitelé města vznik Rolnického akciového cukrovaru. Výrobní zařízení dodala firma První Českomoravská továrna na stroje v Praze, která měla uzavřenou smlouvu na dodání veškerého strojírenského zařízení v celkové hodnotě 92 480 zl. K významným vlastníkům akcií berounského cukrovaru patřil i liteňský velkostatkář Josef František Daubek. Akciová společnost provozující cukrovar ale neměla dlouhého trvání, svou činnost ukončila v důsledku krachu na vídeňské burze 9. května 1873. V dražbě koupil areál cukrovaru pražský židovský podnikatel Seligman Elbogen, který jej následně zmodernizoval. V roce 1925 převzala berounský cukrovar jako jeden ze svých pobočných závodů akciová společnost Pečenecká rafinerie a.s. V dubnu 1945 byla část areálu cukrovaru zničena při spojeneckém bombardování. Na společnost Pečenecká rafinerie a.s. se vztahoval prezidentský dekret č. 101/1945 Sb. o znárodnění některých podniků potravinářství. V roce 1967 berounský cukrovar svůj provoz ukončil a od této doby jeho areál chátral. Ke změně došlo až po listopadové revoluci 1989, kdy tu místní podnikatel Václav Mayer začal provozovat sběrnu starého železa, a také postupně naplňovat myšlenku založení vlastního pivovaru, ten otevřel v srpnu 1999. V Berouně tak došlo po dvaceti letech k obnovení výroby piva vlastní značky.

Přednáška Ing. Arch. Šimra ukáže současnou podobou bývalého areálu cukrovaru s mírným přesahem do minulosti a představí výsledky dokumentace dochované architektury jednotlivých objektů.

Akce se koná za finanční podpory města Beroun. Připraveno je i drobné pohoštění.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu