Nově v prodeji – kniha Václav Talich: dopisy

Nová publikace v prodeji | listopad 2022

Muzeum Českého krasu vydalo novou publikaci Václav Talich: dopisy. Muzikolog PhDr. Milan Kuna, DrSc. v ní zpracoval rozsáhlou korespondenci tohoto dirigenta světového formátu, svým soukromým životem však dlouhodobě spjatého s Berounem. Kniha byla 4. listopadu 2022 slavnostně pokřtěna na berounské radnici.

O knize

Kniha představuje známého dirigenta v intimním světle prostřednictvím výboru z jeho rozsáhlé a často velmi osobní korespondence. „Z půldruhého tisíce korespondenčních sdělení, psaných Talichovou rukou, vybral muzikolog Milan Kuna 280 dopisů. Soubor publikovaných a bohatě okomentovaných dopisů postihuje nejdůležitější situace a osudové křižovatky Talichova života,“ říká Mgr. Jana Marečková, kurátorka MČK, která na vydání knihy spolupracovala.

Prostřednictvím těchto dopisů máme příležitost nahlédnout nejenom do Talichova vztahu k hudbě a dirigentské praxi, ale i k rodině, přírodě, přátelům a politické situaci. Zvláštní pozornost si zaslouží dopisy psané po Talichově zatčení a zdánlivé rehabilitaci v roce 1945, které mělo na Talichovu kariéru i zdraví zásadní vliv.  Autor v knize zpřístupňuje nejenom dopisy, které se v rámci pozůstalosti dostaly do sbírkového fondu muzea. Seznamuje také s písemnostmi, které pravděpodobně nikdy nebude možné vidět, protože dodnes zůstávají v rukou adresátů a jejich dědiců.

O autorovi

Milan Kuna (* 19. března 1932) je znám nejen jako autor rozsáhlé biografie o dirigentu Václavu Talichovi, ale také jako životopisec několika českých skladatelů. Jeho hlavní badatelský zájem se soustřeďuje na osobnost Antonína Dvořáka, jehož korespondenci dříve detailně zpracoval v rozsáhlém desetisvazkovém souboru. Kromě toho publikoval mnoho odborných knih a článků, působil jako vydavatel dokumentů a redaktor odborných periodik. Celkem napsal kolem 30 monografií a edic, 170 odborných statí, přes 200 hudebních kritik a dalších textů.

Knihu můžete koupit za 349 Kč na pokladně Muzea Českého krasu

Husovo nám. 87

Beroun
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu