Sborník Český kras 2000

Sborník Český kras r. 2000, ročník XXVI

OBSAH:

Živá příroda

Ptáci v lomech Českého krasu v letech 1994 – 1998
Birds in quarries of the Bohemian Karst in 1994 – 1998 (Pavel Janda)
Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae)
The succession of the spider fauna in limestone quarries of the Bohemian Karst (spiders – Araneae) (Antoník Kůrka)
Měkkýši (Mollusca) modelových lokalit Českého krasu
Mollusca from model localities of the Bohemian Karst – (Václav Pfleger)
Nové nálezy drobných motýlů (Microlepidoptera) v CHKO Český kras – II. část
New finds of small buterflies (Microlepidoptera) in the Landscape Protected Area of the Bohemian Karst (Jiří Vávra)

Geologie a Speleologie

Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
New data on hydrogeology of the Bohemian Karst (Jiří Bruthans, Ondřej Zeman)

Nejnižší a nejvyšší fluviální terciér Českého krasu
The uppermost and the lowermost fluvial Tertiary of Bohemian Karst (Václav Cílek)

Historie a Archeologie

Joachim Barrande v díle sochaře Karla Lidického
Joachim Barrande in the art work of the sculptor Karel Lidický (Petra Hollerová)

Účelové známky okresu Beroun (Zbyněk Likovský)

Sága rodu Duslů (Jiří Topinka)

Zprávy z akcí

Seminář muzejních geologů České a Slovenské republiky
Meeting of museum geologists of the Czech and Slovak Republics (Irena Jančaříková)
Setkání jeskyňářů v Českém krasu – ano či ne? (Ladislav Pecka)

Výročí

Antonín Jančařík – padesát let (Vladimír Lysenko)
Vladimír Lysenko šedesátníkem (Irena Jančaříková)

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu