Sborník Český kras 2004

Sborník Český kras r. 2004, ročník XXX

Listovat ve sborníku můžete šipkami. Vyzkoušejte i vyhledávání.

Obsah:

Speleologie a Geologie

Michal Kolčava
Nový soupis krasových jevů skupiny 24 v Českém krasu
New Inventory of the Karst Phenomena of Group 24 in the Bohemian Karst

Karel Žák, Helena Vysoká, Jiří Bruthans, Jaroslav Hlaváč
Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem – Tetínský vývěr: nová pozorování a data
Hydrogeology of karst system of Spring Domášov – Tetín resurgence: new observations and data

Jiří Kovanda
Další lokality pěnovce z Českého krasu
Some more calcareous tufa localities from the Czech Karst

Jiří Kovanda, Ladislav Zima
Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
Thick pre-Quaternary sand accumulations between the villages of Mořina and Mořinka, Czech Karst

Hydrologie

Libor Elleder
Povodně v Berouně
Floods in city of Beroun

Zprávy z akcí

Petr Budil
Pravděpodobně nejstarší dochovaný popsaný jedinec trilobita z území České republiky
Probably the oldest described trilobite specimen from the territorry of the Czech Republic

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu