Reklama hýbe světem

Pro školy | Březen 2011

Už od doby vzniku obchodu byla potřeba. Každý správný prodejce měl na paměti, že nejen dobrá pověst, ale i další propagace výrobků formou plakátů, vývěsních tabulí a tištěných letáčků mu může pomoci jeho zboží prodat. Pojďte se společně s námi vydat na výstavu Z peřinky až k tabuli, která je plná starých hraček a dalších zajímavých věcí.

Anotace

Děti si nejprve prohlédnou výstavu Z peřinky až k tabuli, kde se seznámí s životem dětí v minulých dvou stoletích.  Po prohlídce půjdou s lektory do muzejní dílny, kde dostanou k dispozici předměty podobné těm, které viděly na výstavě. Rozdělí do skupin po 3 a každá skupinka si zvolí, kterému předmětu vymyslí reklamu. Tu v dřívějších dobách tvořil nabídkový list, který se snažil upoutat nejen textem, sloganem, ale i vhodně udělanými fotografiemi.  Děti připraví pro předmět vhodné prostředí. Do fotografií mohou zakomponovat i samy sebe. Fotografie vytiskneme a školáci je vhodně umístí na papír, který posléze doplní texty a dekorem. V závěru dílny si všechny práce představíme a zhodnotíme. Děti získají sladké odměny od firmy Nestlé s r.o.

Cílová skupina: 5. – 9. třída ZŠ
Cíle:
Rozvíjet vizuální a čtenářskou gramotnost. Pracovat s multimédii. Podílet se na skupinové práci. Umět obhájit svou tvorbu.
Mezipředmětové vazby:
Historie, rétorika, pracovní činnosti, výtvarná výchova, český jazyk.

Délka: 1,5 – 2 hodiny

Termíny

Přehled volných termínů je zde v tabulce. Na program je třeba se objednat zde.


18. 3. 8:54 rezervováno (ZŠChy,Jon.-16/5)
11:00 rezervováno (JZŠ, Mot.-28/6)
14:00
21. 3. 8:15 rezervováno (JZŠ, Kot.)
11:00
14:00
25. 3. 8:30 rezervováno (ZŠ Tetín, Bartoníčková, 20 – 24 dětí)
11:00 rezervováno (ZŠ Srbsko, Štěpánová, 15 dětí)
14:00

Fotografie

2011 13. 3., 18. 3., 25. 3.

Video

Reklamy se vždy snažily nějakým způsobem nalákat. Podívejte se na video, které popisuje výrobu reklamního hamburgeru. :-) Z videa je patrné, že jde hlavně o to, aby byl co nejhezčí.

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu