Výběrové řízení

Volná pracovní místa | září 2021

AKTUALIZACE: Oznámení o ukončení příjmu přihlášek: Oznamujeme, že poslední termín příjmu přihlášek do výběrového řízení je 2. 12. 2021 včetně. Poté budou vybraní uchazeči vyzváni k pohovoru (forma pohovoru /prezenční nebo distanční/ bude sdělena).

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace přijme:

  • kurátorku/kurátora společenskovědních sbírek s VŠ vzděláním (historie) pro správu sbírek a regionální odbornou práci – bližší informace v příloze
  • vedoucí/vedoucího ekonomicko-provozního oddělení s VŠ vzděláním  pro činnost se širokou a rozmanitou pracovní náplní včetně, zavádění inovací, funkce rozpočtáře, zajištění projektového managementu, finančního řízení projektů, kontrolní činnosti, metodické činnosti, vedení podřízených zaměstnanců –  účetní, personální a mzdové účetní, provozních zaměstnanců  a zajištění vlastní přidělené agendy

Bližší informace na tel. 604 585 345 nebo emailem na podatelna@muzeum-beroun.cz
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu