Archiv programů pro školy

 • Z dětského průvodce

  Poznejte s dětmi barokního malíře

  Novinka
  Pro rodiče s dětmi i další návštěvníky je v muzeu nyní připraven dětský průvodce. Jan Václav Spitzer, autor vystavených barokních pláten, Vám na jednotlivých stranách našeho průvodce představí některé své obrazy. Bude Vám při vašem putování vyprávět různé příběhy a položí i všetečné otázky nebo...

  rozbalit

 • Jan Vermeer van Delft - The Art of Painting - detail

  V dílně barokního malíře

  Pro děti
  Doprovodný program k výstavě Jan Václav Spitzer (1711–1773) | 300 let malíře pozdního baroka. Děti se osobně seznámí s historickou postavou barokního malíře. Ten je provede výstavou a posléze je ve své dílně naučí různým zapeklitostem malířského řemesla. Zkusí si připravovat barvy. Připraví podklady pro...

  rozbalit

 • Pondělky a pátky v muzeu

  Pondělky a Pátky s Pořádnými Programy

  Pro školy
  Pár slov | Nabídka programů | Rezervace termínu | Ohlasy | Komentáře Pár slov úvodem Programy zpřístupňují dětem informace z expozic srozumitelnější formou. Uplatňujeme prvky muzejní animace, dramatiky, artefiletiky a arteterapie. V některých programech pracují děti i s hudbou a poezií. Muzejní animace je aktivitou, kde se školáci...

  rozbalit

 • Tomáš Petříček

  Colours

  Výstava
  Volné výtvarné sdružení MaToJ@ vzniklo v lednu roku 2011. Autoři se díky společným setkáním začali věnovat diskuzím o malování, výtvarném umění a životě při sklence vína. Zde také vznikla myšlenka uspořádat výstavu a prezentovat tak jejich práci. „Výstava představí tři tvůrce. Markétu Van Benešovou, jejíž malířská tvorba se věnuje světu...

  rozbalit

 • I

  Reklama hýbe světem

  Pro školy
  DOPROVODNÝ PROGRAM PRO ŠKOLY: Už od doby vzniku obchodu byla potřeba. Každý správný prodejce měl na paměti, že nejen dobrá pověst, ale i další propagace výrobků formou plakátů, vývěsních tabulí a tištěných letáčků mu může pomoci jeho zboží prodat.

  rozbalit

 • Předvádění

  Předvádění tvorby lidových ozdob

  8. a 15.12. od 9.00 do 15.00

  rozbalit

 • klimtova2

  Muzejníček v pohádkové zemi

  Doprovodný program pro mateřské a základní školy

  rozbalit

 • Čarovné nápoje

  Halloween v muzeu

  Dne 29. října se uskuteční již 3. ročník úspěšné akce pro děti Halloween v muzeu.

  rozbalit

 • krimi2

  Kriminalisté v muzeu

  Detektivní program
  Detektivní program seznamující děti s krádežemi uměleckých děl v muzeích a galeriích.

  rozbalit

 • Retrospektiva animovaného filmu

  Retrospektiva animovaného filmu

  12. 10. od 10 a 17 hodin, přehlídka litevské animované tvorby v průběhu sta let.

  rozbalit

 • Pózování pro malíře

  Preislerův ateliér

  Zavítejte do muzea a poznejte secesního a symbolistického malíře Jana Preislera. Krátkou návštěvou mistrova ateliéru se seznámíme s jeho tvorbou a posléze budeme malovat v plenéru (Geopark Barrandien), avšak s využitím novodobých prostředků (fotoaparát, projektor). K dispozici budou různé látky a rekvizity. Žáci budou utvářet živé Preislerovy...

  rozbalit

 • Skládání rozpadlé židle bylo tvrdým oříškem

  Restaurátorská dílna

  Doprovodný program
  Děti se rozdělí do skupin, z nichž každá získá do opatrování jeden "sbírkový" předmět. Se získanými předměty budou putovat po muzeu. Na jednotlivých stanovištích se dovědí, čím vším musí předmět projít, než se dostane do muzejního depozitáře.

  rozbalit

 • Děti dostaly v expozici měšťanů záludný úkol

  Jak netopýrek Hugo zabloudil do muzea

  Doprovodný program pro nejmenší
  Při prohlídce muzea čeká děti u každé expozice úkol. Nezbedný netopýrek Hugo v každé expozici něco napáchal. Děti zjišťují co způsobil a snaží se dát věci do pořádku.

  rozbalit

 • Muzejní židlení v rámci vyučování

  Muzejní židlení

  Zapojte i vaši školu!
  Zkuste nějak zajímavě barevně pomalovat starou nepotřebnou židli, nalezenou například na půdě nebo ve sklepě. Ve výsledku, pokud se vše zadaří, nám vznikne přehlídka židlí z každé školy. Myslím, že nápad můžete využít při nějaké hodině výtvarné výchovy. V muzeu by šlo tvoření uskutečnit také,...

  rozbalit

 • Povídání nad asambláží Kameela Macharta

  Nápady s odpady

  Environmentální program
  Program je určen pro žáky obou stupňů základních škol. Probíhá pod vedením regionálních umělců Jana Ryndy a Patrika Pařízka. Z čeho se program NÁPADY S ODPADY skládá? Nejprve jsou žáci prostřednictvím aktivizačních metod seznámeni s různými moderními výtvarnými technikami, jako je asambláž, koláž, drip paint,...

  rozbalit

 • Podobizna Josefa Jungmanna

  Posviťme si na osvícence

  Detektivní program inspirovaný team-buildingovými hrami je založen na poznávání regionálních osobností tzv. národního obrození (v rozsahu 2.pol.18.- 2.pol.19.stol). Obsahově lze hru upravit dle požadavků na konkrétní „osvícence“ (K.Kazda, L.Zvonař, bratři Nejedlí, Š.Hněvkovský, J. Jungmann aj.). Žáci pracují s poskytnutou literaturou, sbírkovými předměty a mapou. Třístupňová...

  rozbalit

 • Pohled na berounské náměstí z Plzeňské brány

  O historii Berouna

  První dějiny města Berouna aneb pojďte bydlet Program je koncipován jako vyprávění u modelu města, které postihuje deduktivní formou první dějiny města a kapitolu kolonizace Českých zemí. Odhaluje souvislosti výstavby města, struktury obyvatel a kultury každodennosti 13. -15. stol. v regionálním měřítku. Součástí výkladu je...

  rozbalit