Geovědní webináře pro vyučující

Bezplatné webináře |

Muzeum Českého krasu v Berouně pomáhá školám a zve vyučující přírodovědných předmětů na bezplatné webináře plné tipů na praktické aktivity při on-line výuce geologických témat.

Pojďte si s naším muzejním geologem malovat na on-line tabulích pohyby světadílů, pozorovat a zakreslovat do fotografií geologické jevy a procesy, vyzkoušet kvízy, ankety i další úkoly a celkově poznat řadu logických vztahů v geologických vědách. Učebnice nechme na chvíli stranou a pojďme se zamýšlet a objevovat.

S muzejním geologem si prakticky vyzkoušíte, jak hromadně aktivně zapojit žáky a studenty do on-line výuky, nechat je poznávat geologii v souvislostech a rychle získávat zpětnou vazbu případně důkazy o pochopení učiva a naplnění učebních cílů.

Účastníci webinářů získají elektronické podklady, aby si mohli aktivity prakticky vyzkoušet i se svými žáky.

1. Desková tektonika, deformace v zemské kůře a vnější geologické děje

Vyzkoušíme si praktické kreslení na on-line tabuli směřující k pochopení deskové tektoniky a poznání souvislostí – vznik a zánik moří i oceánů, kolize kontinentů a vznik pohoří. Navážeme zákresy do fotografií, na kterých se naučíme poznávat různé typy deformací a propojíme si je se směry působení tlakových sil a deskovou tektonikou. Prostřednictvím zákresů na on-line tabuli se následně naučíme rozlišovat základní vnější geologické procesy.

Více informací, volné termíny a přihlášení

Příklady on-line aktivit při výuce geologie

2. Horniny a související geologické procesy

Praktické aktivity směřují k logickému a systematickému uvažování při výuce hornin a souvisejících geologických procesů včetně sopečné činnosti. Účastníci získají i přehledné tabulky hornin, na kterých mohou s žáky cvičit například i práci s informacemi. U hornin nebude chybět ani krátký pohled do světa kamenů, jak ho vidí děti v oblíbené hře Minecraft – ukážeme si geologický profil přímo ve hře, porovnáme jej skutečností a dáme si nějaký tip i pro zapojení do výuky.

Více informací, volné termíny a přihlášení

Vzdělávací, konzultační a diskusní webinář pro vyučující geovědních témat

V návaznosti na vzdělávací webináře zaměřené na výuku geovědních témat nabízíme pro zájemce také konzultační a diskusní webináře, na kterých zkrátíme výkladovou část a dáme více prostoru na dotazy, které mohly vyplynout po praktickém vyzkoušení metod z předcházejících webinářů.

Více informací, volné termíny a přihlášení


Lektor webinářů: Mgr. Pavel Bokr

Jako muzejní geolog a vzdělávací pracovník v Muzeu Českého krasu v Berouně již několik let připravuje geologické vzdělávací programy, které realizuje v muzeu, při terénních exkurzích i přímo ve školách.

Při práci s dětmi se věnuje například sopečné činnosti, zkamenělinám a jejich sběru, rýžování, objevování pradávné minulosti z indicií v horninách i nerostným surovinám. Do programů zapojuje i výtvarné aktivity.
Krátká videoukázka: https://www.youtube.com/watch?v=eMivU5x30ZM

Od roku 2019 také vyučuje přírodovědné předměty na základní škole. Své materiály a tipy z pedagogické praxe začal veřejně sdílet i na osobním blogu https://blog.geoucitel.cz/

„Pro distanční výuku geologie jsem hledal takové aktivní činnosti, ze kterých by žáci bez delšího vysvětlování jednoduše pochopili základní geologické principy a vztahy a které by případně poskytly důkaz o jejich pochopení. Rád se s vámi podělím o své nápady, které jsem již vyzkoušel v praxi.“

Možnost zasílání upozornění na další akce pro vyučující geologie:

Chcete-li být upozorněni na další akce Muzea Českého krasu pro učitele geologie, můžete se zaregistrovat k
e-mailovému odběru novinek. Pro tento účel máme samostatný mail list, aby vám nechodily nesouvisející pozvánky. Zaregistrovat se můžete pod jedním z následujících odkazů (podle vašeho zájmu):

Pokud chcete upozornění jen na akce pro učitele geologie
- Učitelé geologie i mimo region: http://nl.muzeum-beroun.cz/?info=GUC
- Učitelé geologie Barrandien (včetně akcí s osobní účastí v Berouně): http://nl.muzeum-beroun.cz/?info=GUB

Pokud chcete upozornění na akce pro učitele geologie + všechny další geologické akce muzea
- Učitelé geologie i mimo region: http://nl.muzeum-beroun.cz/?info=GEO,GUC
- Učitelé geologie Barrandien (včetně akcí s osobní účastí v Berouně): http://nl.muzeum-beroun.cz/?info=GEO,GUB

Další informace o geovědních akcích muzea:

Muzejní geovědní facebook: https://www.facebook.com/geoparkbarrandien
Nabídka geovědních akcí na internetových stránkách muzea:
http://muzeum-beroun.cz/category/clanky/animace/skoly/
http://muzeum-beroun.cz/geologicke-exkurze/
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu